Privacyverklaring Landhoeve de Zwiese

Landhoeve de Zwiese is een commerciële aanbieder van logies, diner, vergader- en feestmogelijkheden. Deze verklaring heeft betrekking op de volgende onderdelen van Landhoeve de Zwiese:
Hotel
Camping
Groepsaccommodatie
Restaurant
Vergadermogelijkheden
Feestzalen

Landhoeve de Zwiese is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05086885, kantoorhoudend aan de Hardenbergerweg 23, 7778 HP Loozen.

Het waarborgen van uw privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Allereerst verzamelen wij alleen die persoonsgegevens van u, die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Daarnaast worden persoonsgegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Zo kunt u er zeker van zijn dat wij uw gegevens nooit verkopen aan anderen. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen via:
Telefonisch 0524 - 563 200
Maandag tot en met zondag van 8:30 tot 21:00 uur
E-mail: info@dezwiese.nl
Post:Hardenbergerweg 23, 7778 HP Loozen

Welke persoonlijke gegevens gebruiken wij?

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u wenst te gebruiken. Zo verwerken wij bijvoorbeeld bij sollicitaties uw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u bij ons afneemt via onze website, telefonisch, dan wel schriftelijk of per e-mail kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Aanhef
 • Geboortedatum
 • Straat + huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Taal
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • IBAN-nummer
 • Ip-adres
 • BIC code
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Opleidingsniveau
 • Gegevens die u zelf invult in een open veld via een contactformulier
 • Klikgedrag website

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Reserveringen
Bij het vastleggen en voltooien van een reservering documenteren wij uw gegevens in ons reserveringsysteem ‘Bookzo’. Deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard in ons reserveringsysteem. Tevens maken wij bij reserveringen van feesten, partijen, bruilioften en vergaderingen ook gebruik van het reserveringsysteem Bookzo. Deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard.

Sollicitatie
Om de sollicitatie te verwerken. De gegevens worden bewaard via het websysteem van ‘Previder’ of op onze beveiligde e-mail servers voor maximaal 12 maand.

Gastenenquête
Wij maken gebruik van uw e-mailadres om u een uitnodiging te sturen voor het schrijven van een beoordeling.

Marketingactiviteiten
Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post. De gegevens worden bewaard via het websysteem van ‘Bookzo’ voor maximaal 7 jaar. Ook gebruiken wij persoonlijke informatie voor analytische doeleinden, om onze diensten te verbeteren, om de gebruikerservaring te verbeteren en om de functionaliteit en kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Hiervoor maken wij gebruik van de gegevens van Bookzo, Google Analytics en Google Adwords. De verkregen informatie, met inbegrip van uw ip-adres wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze gegevens worden voor maximaal 38 maanden bewaard. Verder gebruiken wij Social Media om onze eigen diensten te promoten, te verbeteren en te faciliteren. Vragen, feedback en of opmerkingen die bij ons kenbaar worden gemaakt middels een privébericht kunnen persoonsgegevens bevatten. Deze gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard in ons account.

Cookies
Voor een optimaal gebruik van onze website maken wij gebruik van cookies. De volgende sites / diensten plaatsen cookies op onze site:
Google
Facebook
Twitter
Youtube

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij uw graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.